phone e-mail star facebook google
logo

Úhrada za zdravotnícke službyktoré sú mimo rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti na základe Zn NRSR o Liečebnom poriadku.

Úkon Cena 
Lekárska prehliadka pre zamestnávateľa /vstupná, výstupná, periodická/15 € a viac
Lekárska prehliadka pre autoškolu20 €
Potvrdenie pre vodiča nad 65 rokov 10 €
Lekárska prehliadka pre zbrojný preukaz25 €
Vystavenie zdravotného preukazu 10 €
Lekárske potvrdenie pre štúdium 5 €
Vystavenie náhradnej PN pri jej strate 5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 5 €
Potvrdenie pre administratívne účely na žiadosť pacienta 7 €
CRP test na žiadosť pacienta 7 €
Meranie na telesnom analyzátore s vyhodnotením na žiadosť pacienta 20 €


00151467 | webdesign ibastudio.sk
ScrollToTop